"קבע בית המשפט כי מתחם העונש ההולם כולל עונש קנס, יתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם לצורך קביעת מתחם עונש הקנס ההולם"

חוק העונשין, התשל"ז-1977 (מתוך הכותר "דיני עונשין, סדר הדין הפלילי וראיות" בסדרה "דינים דיגיטלי")

סדר דין אזרחי וראיות
מחיר
88.00

סדר דין אזרחי וראיות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בסדר דין אזרחי וראיות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים מבית הוצאת הלכות בע"מ.

חוקי היסוד של מדינת ישראל
מחיר
0.00

חוקי היסוד של מדינת ישראל

קובץ המכיל את כל חוקי היסוד של מדינת ישראל (כולל מגילת העצמאות), מקובצים, משולבים ומעודכנים.

דיני עבודה
מחיר
88.00

דיני עבודה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני עבודה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני מעמד אישי
מחיר
68.00

דיני מעמד אישי

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מעמד אישי בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני איסור הלבנת הון
מחיר
78.00

דיני איסור הלבנת הון

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני איסור הלבנת הון בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני קרנות נאמנות
מחיר
68.00

דיני קרנות נאמנות

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה הנוגעת לקרנות נאמנות בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני גמל, פנסיה וביטוח
מחיר
68.00

דיני גמל, פנסיה וביטוח

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני גמל, פנסיה וביטוח בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

יעוץ השקעות וניהול תיקים
מחיר
68.00

יעוץ השקעות וניהול תיקים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

דיני ביטוח לאומי - נכים
מחיר
68.00

דיני ביטוח לאומי - נכים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני ביטוח לאומי העוסקים בנכים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ

ברוכים הבאים

האתר המחודש של הוצאת הלכות מאפשר לכם להביא את הספרות המשפטית לה אתם זקוקים - אל קצות האצבעות שלכם: בטאבלט או בטלפון החכם, בלי צורך להיות במצב מקוון (On-Line), בצורה נוחה, קריאה ומותאמת לכל משתמש. כל ספר אלקטרוני מקבל חותמת "אקס-ליבריס" הנושאת את שמו וכתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש.