"בית המשפט הדן בערכאה ראשונה יתן החלטתו לא יאוחר מ-30 ימים לאחר תום הדיון. לא נתן החלטתו במועד האמור, יתן על כך הודעה מנומקת בכתב לנשיא בית המשפט"

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (מתוך הכותר "סדר דין אזרחי וראיות" בסדרה "דינים דיגיטלי")

חוקי היסוד של מדינת ישראל
מחיר
0.00

חוקי היסוד של מדינת ישראל

קובץ המכיל את כל חוקי היסוד של מדינת ישראל (כולל מגילת העצמאות), מקובצים, משולבים ומעודכנים.

דיני מעמד אישי
מחיר
58.00

דיני מעמד אישי

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מעמד אישי בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני בטיחות בעבודה
מחיר
68.00

דיני בטיחות בעבודה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני בטיחות בעבודה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני התגוננות אזרחית
מחיר
68.00

דיני התגוננות אזרחית

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני התגוננות אזרחית בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות. החידוש והיוצא דופן בקובץ זה - הוא שילוב השרטוטים והתרשימים הרבים מאד המשולבים בחקיקה זו. זהו הקובץ היחיד בנושא זה המופיע בצורה דיגיטלית ומכיל שרטוטים ותרשימים אלה.

דיני איסור הלבנת הון
מחיר
58.00

דיני איסור הלבנת הון

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני איסור הלבנת הון בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

הל"ת - הוראות למיתקני תברואה
מחיר
38.00

הל"ת - הוראות למיתקני תברואה

זהו הנוסח המעודכן והמשולב של הקובץ הל"ת - ההוראות למתקני תברואה המתפרסם על ידי משרד הפנים ומהווה את ההוראות המחייבות להתקנת מתקני תברואה בישראל. ספר דיגיטלי זה כולל גם את כל התרשימים והשרטוטים המשולבים בקובץ זה.

דיני מכרזים
מחיר
48.00

דיני מכרזים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני מכרזים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני תעבורה
מחיר
68.00

דיני תעבורה

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני תעבורה בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

דיני תקשורת
מחיר
68.00

דיני תקשורת

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בדיני תקשורת בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

ברוכים הבאים

האתר המחודש של הוצאת הלכות מאפשר לכם להביא את הספרות המשפטית לה אתם זקוקים - אל קצות האצבעות שלכם: בטאבלט או בטלפון החכם, בלי צורך להיות במצב מקוון (On-Line), בצורה נוחה, קריאה ומותאמת לכל משתמש. כל ספר אלקטרוני מקבל חותמת "אקס-ליבריס" הנושאת את שמו וכתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש.