הורדה ופתיחה של ספר אלקטרוני

עם תום תהליך הרכישה יופיע מסך ובו אישור כי הרכישה הושלמה בהצלחה ובו גם קישור להורדת הספר.

בנוסף - תתקבל במכשירך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את הרכישה ומכילה, בין היתר, קישור להורדת הספר.

לחיצה על הקישור (באחד משני המקומות הנ"ל) - תתחיל את תהליך ההורדה של הספר למכשירך.

במכשירי אייפון/אייפד/מיני-אייפד - בתום הורדת הספר למכשירך יופיע מסך ובו יוצג יישום או מספר יישומים בהם מכשירך "מציע" להשתמש לצורך קריאת הספר. אם הותקנה במכשירך היישום iBooks, אחת האפשרויות תהיה "פתח ב-"iBooks". 

לחיצה עליו תפתח את היישום iBooks ובו, על "מדף הספרים" - יופיע הספר שרכשת זה עתה.

במכשירים מבוססי אנדרואיד - בתום הורדת הספר למכשירך - ניתן לראות אותו כמו כל קובץ היורד למכשירך (הסמל המסמן שהסתיימה הורדת קובץ למכשירך - משתנה מעט ממכשיר למכשיר) וניתן לאתר אותו גם מתוך רשימת ה"הורדות" (יישום שהסמל שלו נמצא באחד מדפי היישומים במכשירך ונראה מעט שונה ממכשיר למכשיר). לחיצה על שם הקובץ שירד למכשירך - תציג מסך שבו יוצגו מספר יישומים שמכשירך "מציע" להשתמש בהם לצורך קריאת הספר, תחת הכותרת "שתף באמצעות". 

יש לבחור ביישום שהתקנת לצורך קריאת הספר, והיישום ייפתח ויציג את הספר שרכשת זה עתה.