רופאים

רופאי שיניים
מחיר
56.00

רופאי שיניים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה העוסקים ברישוי ועבודת רופאי שיניים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.

וטרינרים
מחיר
56.00

וטרינרים

קובץ חקיקה זה מרכז את עיקר החקיקה הראשית וחקיקת המשנה העוסקים ברישוי ועיסוק וטרינרים בישראל, מעודכנים, משולבים וערוכים בידי מערכת "דינים" מבית הוצאת הלכות בע"מ.