בלוג הוצאת הלכות

אין חוקים פרסונלייים? בוודאי שיש!

אין חוקים פרסונליים? וודאי שיש! אבל הפוך ממה שאתם חושבים…

איך נקבע השר האחראי לביצועו של חוק כלשהו? תאמרו בוודאי "על פי הענין והנושא". ברור ששר האוצר אחראי לביצוע פקודת מס הכנסה, שר המשפטים אחראי לביצוע חוק בתי המשפט והשר להגנת הסביבה אחראי לביצועו של חוק מניעת מפגעים. אבל מי השר האחראי לביצועו של חוק שירות לאומי?
כשהכנסת חוקקה בשנת 1998 את "חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)", היא קבעה, על פי "הענין והנושא", כי שר העבודה והרווחה הוא השר האחראי. אלא ש"הענין והנושא" נסוגים מפני שיקולים פוליטיים: מכיוון שרוב מתנדבי השירות הלאומי באים מסקטור חברתי מסויים מאד, החוק "הוצמד" לשר כלשהו מהמפלגה הרואה את עצמה מייצגת את אותו הסקטור: המפד"ל, ובגלגולה הנוכחי: הבית היהודי. כך עברה בשנת 2009 האחריות לחוק לשר המדע דאז פרופ' הרשקוביץ (שהקשר ה"מדעי" היחיד שלו לחוק הוא השתייכותו המפלגתית), וכשהוקמה הממשלה החדשה ושר המדע אינו ממפלגת הבית היהודי – הועברה האחריות לחוק לשר הכלכלה (בנט). ואם תגידו: הנה "הענין והנושא" שכן שר הכלכלה הוא גם שר העבודה ולכן זה טבעי וברור שהוא יטפל בחוק, אז זהו, שלא: לפני שבוע התפרסמה החלטת הממשלה להעביר את האחריות לחוק השירות הלאומי ל…שר לאזרחים ותיקים. הקשר ברור, שכן השר לאזרחים ותיקים הוא ממפלגת הבית היהודי. נושא החוק ותחום הפעילות של המשרד רחוקים? אז מה?

אני מציע אם כך שהכנסת תתקן את החוק ותכתוב כי השר הממונה לביצועו של חוק שירות לאומי הוא "שר ממפלגת הבית היהודי כפי שתיקרא מפעם לפעם"… אז אין חוקים פרסונליים? וודאי שיש!

בלוג הוצאת הלכות

המחוקק בשירות האקדמיה ללשון עברית

מכירים את בעל התפקיד הקרוי "מאסדר"?
בחוק הריכוזיות החדש (ששמו הרישמי: החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות) מופיעה הגדרת "מאסדר", שהוא: "מי שמוענקת לו לפי דין סמכות הקצאה של זכות, לרבות שר משרי הממשלה ומי ששר אצל לו את סמכותו כאמור…"
ומי שעדיין לא הבין: "מאסדר" הוא רגולטור. אימרו מעתה "מאסדר" במקום "רגולטור", ו"אסדרה" במקום "רוגלציה". נראה לכם שהמילה הזו תמצא מקום גם בשפה המדוברת? לא פעם המחוקק בא לשירות האקדמיה ללשון ומכניס לחקיקה חדשה מילים חדשות.

שתי דוגמאות בולטות מהשנים האחרונות – לא נקלטו:
הראשונה: תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) הן מהתקנות החשובות יותר בתחום הבזק. 11 סעיפים בהן מוקדשים לאספקת "שירותי מידע הידודי ושירותי בידור הידודי". בתרגום לעברית: הידודי = אינטראקטיבי. כמה מכם השתמשתם בזמן האחרון במילה "הידודי" במקום אינטראקטיבי?
השניה: בשנת 2006 הזדרז המחוקק להוסיף לתקנות התעבורה התייחסות לכלי רכב חדש הקרוי "רכינוע". התקנות מגדירות את הרכינוע כ"רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי…".
הכוונה, כמובן, ל-Segway שמשרד התחבורה חשש שיציף את רחובותינו ומדרכותינו וקיים צורך דחוף להסדיר את הפעלתו. מאז לא ראינו הרבה רכינועים בדרכים, אבל כלי רכב מנועיים אחרים (אופניים חשמליות, קורקינטים ודומיהם) מציפים גם מציפים את הכבישים והמדרכות, ודווקא בענינם – משרד התחבורה שותק כבר זמן רב.

בלוג הוצאת הלכות

בעלות על זבל בעלי חיים?

לא תאמינו, אבל כדאי שתדעו ש"כל גללי בעלי חיים שהוטלו על גבי כל קרקע (שאינה מקום מיוחד ליער) יהיו שייכים לבעליהם של אותו קרקע". לעומת זאת – "אסור לכל אדם לאסוף את גלליהם של כל בעלי חיים שהוטלו במקום מיוחד ליער". האוסף זבל בעלי חיים מכל קרקע שאסור לו לאספם … יאשם בעבירה ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס של עשרים וחמש לירות או למאסר ששה חודשים …"
כל ההוראות המוזרות האלה תקפות עד היום הזה בפקודה מנדטורית שקוריה "פקודת זבל בעלי חיים, 1937".

מי הראשון שיעלה את הוראות הפקודה הזאת כהגנה מפני אישום שלא אסף את גלליו של הכלב שלו?