בלוג הוצאת הלכות

ראש הממשלה יכול להיות בנוסף גם שר בארבעה משרדים נוספים? תלוי את מי שואלים

אז שרת המשפטים אמרה שבג"צ לא צריך להתערב בנושאים פוליטיים והשאלה מי שר, מי סגן שר והאם ראש הממשלה יכול להיות גם שר בארבעה משרדים – היא שאלה פוליטית.
והשר יריב לוין אמר ש"מה פתאום בג"צ משנה היום סדרי עולם שהתקיימו מאז ימי בן-גוריון".
אז מה אם ההערות של בג"צ התייחסו ספציפית לחוק יסוד הממשלה שנחקק בשנת 2001 והשופטים התייחסו באופן מפורש להבדל בין החוק הקודם (שאיפשר שראש הממשלה יהיה גם שר במשרה מלאה) לחוק הנוכחי שהנוסח שלו לא מאפשר זאת?
אז נופל הטיעון על בן גוריון, ואשכול, ובגין, ורבין שהיו גם וגם, אבל אל תתנו לעובדות להפריע לשר יריב לוין.
כי הרי לשר יריב לוין יש אג'נדה ידועה, ברורה ועקבית להחליש את בג"צ ולצמצם את התערבותו, אז זה לא רלבנטי מה אמרו שופטי בג"צ, מה אומר חוק יסוד הממשלה (אפילו לא חוק רגיל אלא חוק יסוד). בעיני השר לוין בג"צ צריך לעסוק רק בענינים שלא מפריעים לממשלה לעשות מה שהיא רוצה. אולי אפילו צריך לחדד את ההגדרה: בג"צ, בעיני השר לוין צריך לעסוק רק בעניינים שלא מפריעים לממשלת נתניהו לעשות מה שהיא רוצה.
אני מוכן להמר שאם הליכוד היה יושב באופוזיציה ואם ההערות של שופטי בג"צ על הקישקוש שמנסים למכור לנו כאילו לראש ממשלה בישראל יש מספיק זמן פנוי לשמש גם שר החוץ, הבריאות, התקשורת ושר לפיתוח אזורי היו הערות לממשלה של מפלגת העבודה – היה יריב לוין מאמץ בחום את שופטי העליון, מופיע בכל כלי תקשורת אפשרי וטוען בלהט כי לא יתכן שהממשלה תפעל בניגוד לחוק יסוד הממשלה.
ואולי אפשר למצוא פשרה, ולאפשר לראש הממשלה להמשיך ולהיות במקביל גם השר לפיתוח אזורי, כי הרי ממילא אף אחד לא יודע מה עושה השר לפיתוח אזורי?