בלוג הוצאת הלכות

בעלות על זבל בעלי חיים?

לא תאמינו, אבל כדאי שתדעו ש"כל גללי בעלי חיים שהוטלו על גבי כל קרקע (שאינה מקום מיוחד ליער) יהיו שייכים לבעליהם של אותו קרקע". לעומת זאת – "אסור לכל אדם לאסוף את גלליהם של כל בעלי חיים שהוטלו במקום מיוחד ליער". האוסף זבל בעלי חיים מכל קרקע שאסור לו לאספם … יאשם בעבירה ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס של עשרים וחמש לירות או למאסר ששה חודשים …"
כל ההוראות המוזרות האלה תקפות עד היום הזה בפקודה מנדטורית שקוריה "פקודת זבל בעלי חיים, 1937".

מי הראשון שיעלה את הוראות הפקודה הזאת כהגנה מפני אישום שלא אסף את גלליו של הכלב שלו?