בלוג הוצאת הלכות

אין חוקים פרסונלייים? בוודאי שיש!

אין חוקים פרסונליים? וודאי שיש! אבל הפוך ממה שאתם חושבים…

איך נקבע השר האחראי לביצועו של חוק כלשהו? תאמרו בוודאי "על פי הענין והנושא". ברור ששר האוצר אחראי לביצוע פקודת מס הכנסה, שר המשפטים אחראי לביצוע חוק בתי המשפט והשר להגנת הסביבה אחראי לביצועו של חוק מניעת מפגעים. אבל מי השר האחראי לביצועו של חוק שירות לאומי?
כשהכנסת חוקקה בשנת 1998 את "חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)", היא קבעה, על פי "הענין והנושא", כי שר העבודה והרווחה הוא השר האחראי. אלא ש"הענין והנושא" נסוגים מפני שיקולים פוליטיים: מכיוון שרוב מתנדבי השירות הלאומי באים מסקטור חברתי מסויים מאד, החוק "הוצמד" לשר כלשהו מהמפלגה הרואה את עצמה מייצגת את אותו הסקטור: המפד"ל, ובגלגולה הנוכחי: הבית היהודי. כך עברה בשנת 2009 האחריות לחוק לשר המדע דאז פרופ' הרשקוביץ (שהקשר ה"מדעי" היחיד שלו לחוק הוא השתייכותו המפלגתית), וכשהוקמה הממשלה החדשה ושר המדע אינו ממפלגת הבית היהודי – הועברה האחריות לחוק לשר הכלכלה (בנט). ואם תגידו: הנה "הענין והנושא" שכן שר הכלכלה הוא גם שר העבודה ולכן זה טבעי וברור שהוא יטפל בחוק, אז זהו, שלא: לפני שבוע התפרסמה החלטת הממשלה להעביר את האחריות לחוק השירות הלאומי ל…שר לאזרחים ותיקים. הקשר ברור, שכן השר לאזרחים ותיקים הוא ממפלגת הבית היהודי. נושא החוק ותחום הפעילות של המשרד רחוקים? אז מה?

אני מציע אם כך שהכנסת תתקן את החוק ותכתוב כי השר הממונה לביצועו של חוק שירות לאומי הוא "שר ממפלגת הבית היהודי כפי שתיקרא מפעם לפעם"… אז אין חוקים פרסונליים? וודאי שיש!