בלוג הוצאת הלכות

למה זה צריך להיות כל כך מסובך ולא ברור?

לפעמים נדמה שהנוסחים המסורבלים, המסובכים והפתלתלים שיוצאים תחת ידי המחוקק הם נוסחים המכוונים להיות כאלה. במיוחד הדבר בולט בחוקים ה"כלכליים": אלה שהניסוח שלהם יצא תחת ידיהם של אנשי משרד האוצר או משרד הכלכלה.
דוגמא נוספת לכך (אחת מיני רבות מאד), ניתנה היום, עת פורסם "חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015". חוק לא ארוך, שנועד לעגן בחקיקה את העלאת שכר המינימום ל-5,000 ש"ח ב-4 פעימות.
כמקובל בחוקים כאלה – הם מסתיימים בסעיף שכותרתו: "תחילה ותוקף". והנה לשון הסעיף, במלואה:
"תחילתו של חוק זה ביום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (4) להגדרה "שכר מינימום", לחודש", שבסעיף 1(1)."
הבנתם?
אין לי ספק שאפשר לכתוב את זה הרבה יותר פשוט, בשפה שכל מי שיקרא את זה לא יצטרך לקחת דף ועט ולצייר תרשים זרימה שבסופו יצליח (או שלא) להגיע לתשובה הנכונה.
לא תשכנעו אותי שאי אפשר לכתוב את זה אחרת.
אז למה דווקא בצורה הזו?