בלוג הוצאת הלכות

המחוקק בשירות האקדמיה ללשון עברית

מכירים את בעל התפקיד הקרוי "מאסדר"?
בחוק הריכוזיות החדש (ששמו הרישמי: החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות) מופיעה הגדרת "מאסדר", שהוא: "מי שמוענקת לו לפי דין סמכות הקצאה של זכות, לרבות שר משרי הממשלה ומי ששר אצל לו את סמכותו כאמור…"
ומי שעדיין לא הבין: "מאסדר" הוא רגולטור. אימרו מעתה "מאסדר" במקום "רגולטור", ו"אסדרה" במקום "רוגלציה". נראה לכם שהמילה הזו תמצא מקום גם בשפה המדוברת? לא פעם המחוקק בא לשירות האקדמיה ללשון ומכניס לחקיקה חדשה מילים חדשות.

שתי דוגמאות בולטות מהשנים האחרונות – לא נקלטו:
הראשונה: תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) הן מהתקנות החשובות יותר בתחום הבזק. 11 סעיפים בהן מוקדשים לאספקת "שירותי מידע הידודי ושירותי בידור הידודי". בתרגום לעברית: הידודי = אינטראקטיבי. כמה מכם השתמשתם בזמן האחרון במילה "הידודי" במקום אינטראקטיבי?
השניה: בשנת 2006 הזדרז המחוקק להוסיף לתקנות התעבורה התייחסות לכלי רכב חדש הקרוי "רכינוע". התקנות מגדירות את הרכינוע כ"רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי…".
הכוונה, כמובן, ל-Segway שמשרד התחבורה חשש שיציף את רחובותינו ומדרכותינו וקיים צורך דחוף להסדיר את הפעלתו. מאז לא ראינו הרבה רכינועים בדרכים, אבל כלי רכב מנועיים אחרים (אופניים חשמליות, קורקינטים ודומיהם) מציפים גם מציפים את הכבישים והמדרכות, ודווקא בענינם – משרד התחבורה שותק כבר זמן רב.